PINKSTER / PINKSTERFEES

PINKSTER / PINKSTERFEES is die Christelike fees wat die uitstort van die Heilige Gees* herdenk. Pinkster was oorspronklik ’n dankseggingsfees vir die oes (Eks 23:16; 34:22), in Hebreeus* sjavuot, “weke”, wat verwys na die feit dat Pinkster sewe weke ná Pasga* volg (Kyk by: Feeste). Daarom is die Griekse* naam vir die fees pentekosté (50), want dit volg 50 dae (7 weke plus een dag) ná Pasga. Sjavuot is saam met Pasga en die Huttefees* een van die drie pelgrimsfeeste waarvoor Jode in die antieke tyd na Jerusalem* opgetrek het. Daarom was daar tydens die uitstort van die Heilige Gees “godsdienstige Jode* uit al die nasies onder die son in Jerusalem” (Hand 2:5) bymekaar, en is dit nie toevallig dat die Heilige Gees juis op dié dag uitgestort is nie. Die Gees samel die “vrugte” van die evangelie*verkondiging in en bring “die vrug van die Gees” in gelowiges voort. Saam met Pasga is die Pinksterfees die duidelikste voorbeeld van Joodse* feeste wat ná die koms van die Messias*, Jesus*, op ’n nuwe manier geïnterpreteer is, en die oorspronklike betekenis (’n oesfees) se betekenis uitgebrei is as die fees van die uitstort van die Heilige Gees. (Kyk ook: Pinkster­bidure.)

Sidebar