PINKSTER-PROTESTANTSE KERK

PINKSTER-PROTESTANTSE KERK vorm deel van die Pinkstertradisie in Suid-Afrika (Kyk by: Pinksterbeweging – Teologies*) en het in 1958 uit die Apos­toliese Geloofsending (AGS)* tot stand gekom. Die kerk het sedertdien gegroei tot ’n wesenlike deel van die Pinksterbeweging in Suid-Afrika, alhoewel nie die grootste nie. Hulle hoofkantoor is in Elands­fontein in Germiston. Hulle het 250 selfstandige gemeentes, en het ’n lidmaattal van nagenoeg 110 000 (2015). Die Pinkster-Protestantse Kerk het ook ’n aantal kerke in Namibië, Botswana, Zambië en die Demokratiese Republiek van die Kongo.

 

Sidebar