PINKSTERBEWEGING (TEOLOGIES)

PINKSTERBEWEGING (TEOLOGIES). Daar is ’n wydverbreide misverstand dat dit in die Pinksterbeweging eensydig oor die Heilige Gees* gaan. Hierdie Christelike groepering se geloofsoortui­gings kan eerder saamgevat word in die sg “Four Square Gospel” (“Vier­kant-evangelie”): Jesus is die Verlosser, die Geneser, die Doper met die Gees, en die komende Koning. Hulle lê baie nadruk op persoonlike bekering* wat hulle by voorkeur wedergeboorte* noem (Jesus as Verlosser). Hulle verwerp die kinderdoop* omdat hulle oortuig is dat ’n mens eers moet glo voordat jy gedoop kan word. Onder Goddelike genesing* (Jesus as Geneser) verstaan hulle wondergenesing sónder mens­like ingryping (soos medikasie). Sommige kleiner groepe sien dit nog as ’n teken van ongeloof as ’n mens mediese hulp inroep. Die doop met die Gees (Jesus as die Doper met die Gees) is ’n wesenlike deel van hulle leer. Dit is ’n tweede ervaring ná bekering. Terwyl die heiligheidsgroepe praat van die vervulling met die Gees wat oorwinning oor sonde* gee, praat die Pinksterbeweging van die doop met die Gees wat krag tot getuienis gee. Die spreek in tale* is die teken (“Initial Evidence”) dat ’n mens wel met die Gees gedoop is. Oor die algemeen word dit by hulle as ’n vereiste gestel, an­ders as by die meeste charismatiese* groepe. Hulle lê nadruk op die wederkoms* van Christus (Jesus as die komende Koning), en hulle is oorwegend dispensasionele premil­­lennialiste*.                                                                

 

Sidebar