PINKSTERKERK VAN GOD IN SUID-AFRIKA

PINKSTERKERK VAN GOD IN SUID-AFRIKA het verbintenisse met die Pinkstertradisie (Kyk by: Pinksterbeweging – Teologies) en hulle hoofkantoor is in Vanderbijlpark. Hulle het 50 gemeentes met ’n lidmaattal van nagenoeg 9 000 (2015). Hulle fokus veral op die bereiking van kerklosses en kerkloses.

Sidebar