PISON

PISON is een van die vier riviere wat uit Eden* gevloei het (Gen 2:11-14). Die identiteit daarvan is onseker, maar dit verwys miskien na ’n wadi Fisan, of “mond” (van ’n rivier), of “opspring”, dus ’n gedeeltelike gelykskakeling van klank met die ander riviernaam wat in dié konteks vermeld word (Gihon*). Die één rivier wat in vier vertak (normaalweg andersom), dui mis­kien op die ryk voedingsbron wat in al vier kompasrigtings water voorsien.

Vir verdere lees: DN Freedman (hoofred) 1992. Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday. JD Douglas 1998. Illustrated Bible Dictionary. Leicester: IVP.

 

Sidebar