PITOM

PITOM is volgens Eks 1:11 een van twee voorraadstede (die ander stad was Rame­ses) wat die Israeliete onder dwang as slawe-arbeiders vir die farao* moes bou. Aangesien Pitom in Egipties “huis van Atum (songod)” beteken, kan dit dalk met die meer bekende Heliopolis aan die oostekant van die Nyl*-delta in verband gebring word.

Sidebar