PITYANA, NYAMEKO BARNEY

PITYANA, NYAMEKO BARNEY (1945–) is aanvanklik as regsgeleerde in Suid-Afrika opgelei. As uitgewekene studeer hy teologie* aan King’s College, Londen, en word opgelei as Anglikaanse* priester*2 in Oxford. Hy dien in gemeentes in Milton Keynes en Birmingham, Engeland. Van 1988 tot 1992 is hy in Genève die direkteur van die Wêreldraad van Kerke* se Programme to Combat Racism. Hy ontvang in 1995 sy doktorsgraad in godsdiensstudies aan die Universiteit van Kaapstad. Van 1995 tot 2001 was hy voorsitter van die SA Menseregte­kommissie en het hy as lid van die Afrika­kommissie van Mense- en Volkeregte ge­dien. Pityana het in 2001 rektor en vise-kanselier van Unisa geword. Hy het wyd gepubliseer oor teologie, regte en politieke onderwerpe. In 2006 het hy die Baobab-toekenning (Silwer) van pres Thabo Mbeki ontvang.

Sidebar