PLIG

PLIG dui in Christelike sin op dit wat ’n mens kragtens God se roeping in jou besondere omstandig­hede behoort te doen. ’n Mens kan ’n bot­sing van pligte beleef (Kyk ook: Morele dilemma). Vanuit die liefdesnorm is die plig om lewens te bewaar, bv belangriker as die plig om die feitelike waarheid te vertel. Byvoorbeeld: Ragab* in Jerigo* en die Nederlanders wat Jode* tydens die Tweede Wêreldoorlog* weggesteek het.

Immanuel Kant* (1724–1803) is die denker wat die meeste van die begrip “plig” gemaak het. Sy kategoriese imperatief is: “Tree slegs op volgens daardie grondbeginsel wat jy graag as universele wet sal wil sien.” Wanneer jy volgens plig optree, beoordeel jy nie ’n daad met die moontlike gevolge (sien Teleologie*) of jou eie beswil of begeertes as bepalende faktor nie. Plig kos opoffering.

Sidebar