POLIGAMIE

POLIGAMIE dui op die situasie van ’n persoon wat gelyktydig met meer as een ander persoon in ’n huweliksverbintenis (Kyk by: Huwelik) verkeer. Die mees algemeen voorkomende vorm is poliginie (’n man wat gelyktydig met meer as een vrou getroud is), terwyl poliandrie (’n vrou wat gelyktydig met meer as een man getroud is) veel minder voorkom. Hoewel daar voorbeelde in die Bybel* is van persone wat in aanvaarde poligame situasies verkeer het, neem die Joods*-Christelike* tradisie oor die algemeen ’n sterk afwysende posisie daarteen in, onder andere met die oog op die voorkoming van jaloesie en destruktiewe wedywering in die familielewe. In die meer resente gesprek word daar ook toenemend klem gelê op die waardigheid van die vrou wat beskerm behoort te word teen die beskouing dat haar rol beperk is tot die bevrediging van die man se sosiale en seksuele behoeftes. In Christelike sending*situasies is daar toenemend ’n sensitiwiteit dat die ideaal van monogamie* (die huwelik van ’n persoon met slegs een ander persoon) nie oorhaastig afgedwing behoort te word in samelewings waar poligamie ’n aanvaarde praktyk is nie. Die relatief hoë voorkoms van prostitusie*, promiskuïteit* en egskeiding* in Westerse lande word volgens sommige navorsers beskou as ’n newe-effek van die verbod op poligamie.

 

Sidebar