POLITIEKE TEOLOGIE

POLITIEKE TEOLOGIE verwys na daardie stroming in die teologie* wat veral in Duitsland ontwikkel het sedert die 1960’s. Die bekendste verteenwoordigers is Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann* en Dorothee Sölle*. Hierdie teologiese stroming het aandag gegee aan die politieke rol van die Christelike teologie. Dit dink na oor die betekenis van geloof* in die drie-enige* God vir die eietydse politieke, ekonomiese en sosiale werklikheid. Die vrae van onder andere die destydse Koue Oorlog, wanverdeling van die wêreld se natuurlike bronne en volhoubare ontwikkeling, kernwapens (Kyk by: Kernbewapening) en omgewingsvraagstukke, tegnologie en die inligtingsrevolusie, en deesdae veral ook die implikasies van globalisering vir sowel Noordelike as Suidelike lande, is op die agenda van hierdie teoloë. Een van die uitstaande kenmerke van hierdie teologiese stroming is hulle verkondiging van God se intense identifisering met die lyding van mense en die res van die skepping*. In teenstelling met dominante stemme in die Christelike tradisie, leer sommige van hulle selfs die patripassianisme*, dit wil sê dat Christus nie net na sy mensheid ly nie, maar dat die Vader self aan die kruis ly. Die politieke teologie open ons oë vir die politieke dimensies van die evangelie* en vir God se betrokkenheid by die lyding van sy skepping.

Sidebar