POSSELT, KARL WILHELM

POSSELT, KARL WILHELM (1815– 1885), ’n sendeling* van die Berlynse Sen­ding­genootskap en ’n Lutherse* predikant, het op 11 Desember 1839 na Suid-Afrika geïmmigreer. Hy was die eerste sendeling van die Berlynse Sendinggenootskap in Natal waar hy, J Döhne en L Güldenpfennig die Emmaus-sendingstasie in die Win­terton-Bergville-omgewing gestig het. Hy was uiteindelik Natalse superintendent van dié genootskap. Ná die aankoms van 182 Duitse boere by Neu-Deutschland (New Germany), is met ’n katoenboerdery begin met Posselt as predikant. Dit was op voorwaarde dat hy met sy sendingwerk kon voortgaan.

Die boerdery het ná vier jaar misluk en Posselt het in 1852 na Emmaus teruggekeer. Die Duitse gemeenskap by New Germany het ná agtien maande weer ekonomies herstel en Posselt het op versoek weer teruggekeer. Hy het soos voorheen met sy sendingwerk onder die Zoeloe*-sprekendes voortgegaan en in 1854 die Christianenburg-sen­dingpos gestig. Posselt het later na verskeie ander gemeentes omgesien – onder meer ook na Nederlandse immigrante wat hulle by Nieuw Gelderland gevestig het.

Posselt het hom beywer vir beter begrip tussen die koloniste en die Zoeloes en het vir dié doel met die Natalse koloniale regering saamgewerk. Hy het terselfdertyd die behoud van die Duitse taal en kultuur aangemoedig.

Vir verdere lees: E Pfitzner en Th Wangemann 1888 Wilhelm Posselt, der Kaffern-Missionar. Berlyn: Verlag des Missionshauses. S Bourquin en Wilhelm Pos­selt 1994 Wilhelm Posselt : A Pioneer Missionary among the Xhosa and Zulu, and the First Pastor of New Germany, Natal: His Own Reminiscences. Durban: Bergtheil Museum

Sidebar