POSTMILLENNIALISME

POSTMILLENNIALISME. Terwyl Pre­mil­len­nialisme* die wederkoms* van Chris­tus* vóór (pre-) die Millennium* (“Duisendjarige Vrederyk”*, Op 20) verwag, verwag Postmillennialisme die wederkoms ná (post-) die Millennium, maar hulle glo nie soos Amillennialisme* dat ons alreeds sedert die hemelvaart* van Christus in die Duisendjarige Vrederyk leef nie. Hulle glo dat die evangelie* so kragtig deurwerk in die wêreld dat ál hoe meer nasies tot beke­ring* sal kom en regtig ’n Christelike leefstyl met Christelike waardes sal aanvaar. Dit sal beteken dat Satan* gebind word, en dat die sonde* geleidelik tot ’n minimum beperk sal word, al sal dit nie heeltemal verdwyn nie. Hulle meen dat die Groot Verdrukking en die Groot Afval al verby is. Die duiwel* sal egter wel kort voor die einde van die Millennium vir ’n kort tydjie losgelaat word, maar sy aanval op die kerk* sal mini­maal wees, hy sal gou oorwin en in die poel van vuur gegooi word. Volgens hulle is die siele wat vir duisend jaar saam met Christus regeer (Op 20), die gelowiges wat al dood is en in die hemel* aan Christus se heerskappy deelneem. Dat hierdie siele “opgestaan” het (Op 20:5), sien vir hulle op ’n geestelike opstanding, die weergeboorte. Daar is dus heelwat ooreenkoms met Amillennialisme.

Sidebar