POTIFAR

POTIFAR. Josef*1 is deur die Ismaeliete* aan die Egiptenaar Potifar as slaaf verkoop. Mettertyd het Josef die hoof van Potifar se huishouding geword (Gen 39). Die naam Potifar beteken “toegewy aan Ra*” (die songod). Potifar was die kaptein van die Egiptiese* wag (staatspolisie). Nadat Potifar se vrou Josef valslik van seksuele toenade­ring beskuldig het, gooi Potifar Josef in die tronk.

Sidebar