POWER, GRAHAM ALAN

POWER, GRAHAM ALAN (1955–) was aan die stuur van ’n groep konstruksiemaatskappye toe hy in 1999 ’n persoonlike verbintenis met God gemaak het. In 2000 ervaar hy dat God aan hom die opdrag gee om die Nuweland-stadion in Kaapstad te huur vir ’n interkerklike massa-gebedsbyeenkoms. Ná ’n tweede visioen in 2002, groei dit tot ’n jaarlikse gebedsdag wat eers na die res van Suid-Afrika en daarna na Suider-Afrika, oor die hele Afrika en die res van die wêreld uitbrei. Die aksie word georganiseer deur twee trusts, Trans­formation Africa en Global Day of Prayer, waarvan Power die voorsitter is. Teen 2006 is dit deur sommige bestempel as die grootste gebedsaksie in die geskiedenis van die Christendom*.

Sidebar