PRIESTERS

PRIESTERS

2. In die Katolieke, Grieks-Ortodokse en Anglikaanse* tradisies is priesters, naas biskoppe* en diakens*2, geordende ampsdraers wat tweede in rang is (Kyk by: Hiërargie). Hulle word met die sakrament* van die priesterwyding en bepaalde rituele tot die amp toegelaat.

Sidebar