PRINGLE, THOMAS

PRINGLE, THOMAS (1789–1834) is gebore in Rox­burghshire, Skot­land en stu­deer aan die Universiteit van Edinburgh. Hy tree as leier van ’n groep Skotse emigrante op wat saam met die Britse setlaars in 1820 in Algoabaai aankom. Hulle vestig hulle in Glen Lynden, naby Bedford in die Oos-Kaap, waar hulle reeds van die eerste Sondag af eredienste hou. Omdat hy fisiek gestremd was, aanvaar hy in 1822 ’n pos as assistent-bibliotekaris in Kaapstad. Gesteun deur dr Abraham Faure* beplan hy om ’n maandblad uit te gee, maar uit vrees vir sy demokratiese beginsels, maak goewerneur Somerset ernstig beswaar. Ná goedkeuring uit Londen, in 1824, stig hy en John Fairbairn ’n onafhanklike maandblad wat beurtelings as The South African Journal en Het Nederlanduitsch Zuid-Afrikaansche Tijdschrift verskyn. Sy artikel: “The present state and prospects of English emigrants in South Africa” kritiseer die Kaapse regering, en Somerset dreig om die blad te sluit. Hulle ander blad, die South African Commercial Advertiser, word inderdaad verbied en, uit protes, staak hulle ook die publikasie van die Journal. In 1826 keer Pringle terug na Brittanje waar hy sekretaris word van die Anti-Slavery Society. Intussen skryf hy verskeie gedigte en essays waaruit dit duidelik blyk dat hy, meer as enige ander digter van sy tyd, hom met al die mense van Suid-Afrika geïdentifiseer het. Hy sterf in Skotland, maar in 1970 is sy oorskot op Glen Lynden herbegrawe.

Vir verdere lees: John Robert Wahl 1970. Thomas Pringle in South Africa (1820– 1826). Kaapstad: Longman.

Sidebar