PRISCILLA

PRISCILLA is die verkleinwoord van Prisca (Latyn: oud, eerwaardig). Priscilla was ’n Joodse* Christen* wat uit Rome* verban is. Aangesien sy in Hand 18:18, 26; Rom 16:13 en 2 Tim 4:19 voor haar man, Akwila*, genoem word, is Priscilla waarskynlik die prominentste van hierdie egpaar. Paulus* gaan by haar in Korinte* tuis en beoefen saam met haar man sy beroep. Later begelei Priscilla en Akwila Paulus na Efese*. Daar onderrig hulle die Joodse redenaar Apollos* van Aleksandrië verder in die Christelike geloof (Hand 18:24-26). Paulus skryf in sy brief aan die Romeine* dat hulle hulle lewe vir hom gewaag het en dat die gemeentes* onder die heidennasies vir hulle dankbaar is (Rom 16:3-4). Priscilla stel telkemale haar huis oop vir godsdienstige byeenkomste (Rom 16:3; 1 Kor 16:19; Hand 18:26).

Sidebar