PROEFGEBOD

PROEFGEBOD. Die gebod van God aan die eerste mense in Gen 2:16-17: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy,” staan as die proefgebod bekend. Dit stel die eerste mense op die proef of hulle hulle gewillig sal onderwerp aan die wil van God, of hulle ook kwaad sal noem wat God kwaad noem, of hulle aan God gehoorsaam sal wees. Die eerste mense het, volgens Genesis, dié gebod oortree.                        

Sidebar