PROMISKUÏTEIT

PROMISKUÏTEIT is die vrye, losbandige seksuele verkeer waar seksuele omgang nie beperk is tot een persoon of lewensmaat nie. Die etiese (Kyk by: Etiek) probleem wat hierdeur  aan die orde kom, is dat die uiters intieme aard van die seksdaad (Kyk by: Seksualiteit) versteur word deurdat dit losgemaak word van ’n verhouding van liefde* en trou tussen twee indiwidue.  Die feit dat die seksdaad wel tot gevolg het dat daar ’n emosionele en geestelike band tussen persone tot stand kom, verleen aan promiskue seksuele verkeer ’n uiters destruktiewe potensiaal. Ook die verhoogde risiko van seksueel-oordraagbare siektes dra by tot die eties bedenklike aard van hierdie tipe gedrag. Tradisioneel wil die Christelike etiek alle intieme geslagsverkeer buite die band van die huwelik* as pro­miskue gedrag beskou, maar in die laaste dekades is daar ’n groter bereidheid om ook ander vaste verbintenisse tussen twee persone wat gekenmerk word deur liefde en trou, as ’n aanvaarbare ruimte vir seksuele omgang te erken.

Sidebar