PROPAGANDA

PROPAGANDA “is die georganiseerde verspreiding van inligting, nuus, menings ens met die doel om steun te werf vir of afbreuk te doen aan ’n bepaalde persoon of saak, meestal met die bygedagte dat dit om ’n beginsel gaan en nie bloot om gewin nie” (HAT, 2005).  In die vroeër geskiedenis van die Christendom* is propaganda en evangelisasie* dikwels as sinonieme gebruik. Vandag het die woord propaganda oor die algemeen ’n negatiewe betekenis in dié sin dat dit mense se kritiese weerstand (wil) verswak en hulle vryheid van keuse (wil) inperk. Propaganda beperk gesprek. Dit kom soms neer op ’n poging om mense te beïnvloed deur inligting te verminder en in sommige gevalle van hulle te weerhou. In werklikheid probeer dit mense oortuig dat daar eintlik net één manier van dink en doen is.

Sidebar