PROPHET (SANGGROEP)

PROPHET (SANGGROEP) het in die 1980’s tot stand gekom toe Theo Geyser en Koos van der Merwe saam begin sing het. Hulle het deur middel van protesmusiek kommentaar gelewer op wat hulle as die “modernistiese kerk” beskou het. Outo­ritêre en korrupte kerkrade is in “Kerk­raadrapliedjie” en die “Vergaderingliedjie” aangespreek. ’n Pleidooi vir wat Geyser “de­tradisionering” noem, volg in die “Heilige koeieliedjie”, hulle stel die selfverheffing van teologieë aan die kaak in die “Deno­minasieseminaarliedjie” en sing oor die werklikheid van deelwaarhede teenoor objektiewe sekerhede in die “Muggie­lied­jie”. Dit alles lei tot skerp kritiek deur kerke. Prophet se musiek is as anti-gospel, sekulêr, lasterlik en ligsinnig getipeer, en die groot radiostasies in die land het uitsending daarvan verbied. Die Apostoliese Geloofsending van SA (AGS)*, waarvan Geyser en Van der Merwe pastore was, het ’n kommissie van ondersoek aangestel en bevind dat “jeugrebellie” en ’n “vreemde jeugkulteur” deur Prophet gekweek word. Ná die demokrati­sering van Suid-Afrika in 1994 het daar egter ’n totale ommeswaai in die gesindheid teenoor die sanggroep gekom. Prophet het allengs “volksbesit” geword en is met agt ATKV-Liertoekennings vereer vir “Mees Uitnemende Geestelike Musiek”, en Geyser en Van der Merwe is oor kerkgrense heen vir optredes uitgenooi. Onder meer die liedjie “Houtkruis” het groot gewildheid beleef .

In die vroeë 1990’s is Prophet se eerste CD, Houtkruis, vrygestel, in 1995 Ban hom uit die sinagoge, in 1996 Paradysplaag en in 1997 Heilige koeie. Daarna het nog albums gevolg en talle televisie-optredes.

Theo Geyser (1962–) het aan die Randse Afrikaanse Universiteit en die AGS se teologiese kollege studeer, mettertyd ’n doktorsgraad behaal, en was pastoor in Heidelberg (Transvaal), Wierdapark en Randburg. Hy bedien daarna die Stellenbosch-gemeente wat losweg aan die AGS verbind is, en is ook betrokke by Christelike televisie-produksies.

Koos van der Merwe (1960–) is in 1983 deur die AGS tot die bediening toegelaat en het in verskeie gemeentes gewerk voordat hy na die Houtkruis-gemeente in Pretoria is en later die Eden-gemeente in George begin het. Hier het hy groot gehore getrek met sy besondere styl van prediking. Mettertyd maak hy solo-CD’s oor die musiek van Leonard Cohen en Bob Dylan. Oor sy CD Tamboerynman skryf Francois Mulder in Kerkbode (5 Junie 2015): “Hier sing Koos van der Merwe op ’n meesterlike wyse van Bob Dylan se bekendste liedere, vertolk in aangrypende Afrikaans. Koos se stem is ryk, diep en soms teer en hy ‘omdig’ en ‘herdig’ Dylan se psalm-treffers in poëtiese Afrikaans en outentieke musiekklanke. Hy kry dit reg om jou te betower en te oorompel en jou Bob Dylan opnuut te laat waardeer as digter en profeet.”

Vir verdere lees: http://www.sakunstenaars.co.za/prophet.html              

 

Sidebar