PROSELIET

PROSELIET is ’n persoon wat deur iemand anders tot sy of haar geloof* of party oorgehaal is. Die woord is van die Grieks* afkomstig en is ’n samestelling van pros, wat “na” beteken, en elthein wat “kom” beteken. In Ou-Israel* het proselitisme* kop uitgesteek toe die na-ballingskapse (Kyk by: Ballingskap) ge­meen­skap in die tyd van die Makkabeërs* begin het om propaganda* vir hulle geloof te maak. Die Joodse propaganda het in die tyd van die rabbyn Akiba tot ’n einde gekom toe die Jode* onder ’n ernstige identiteitskrisis gebuk gegaan het en op die Talmud* aangewys was. ’n Ander rede vir die afname in proselietmakery deur die Jode*, was die verwerping van die Griekse beskawing en die gevolglike staking van die verspreiding van die Jodedom onder die Grieke. Die ervaring in die vroeë Christendom* was dat die Palestynse pro­selitisme die uitbreiding van die Christelike godsdiens in daardie deel van die wêreld ernstig belemmer het. Daarteenoor het die Hellenistiese* proselitisme, wat die Jode­dom verswak het, voorbereidingswerk vir die Christelike geloof gedoen. In Suid-Afrika het die kwessie van proseliete die afgelope tyd op ’n interessante manier na vore gekom. In die gesprek oor godsdiens­onderrig op skool, het die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)* ’n enkelgeloofsmodel voorgestel met die duidelike voorwaarde dat die model nie misbruik moet word om proseliete te maak nie.

Sidebar