PROSTITUSIE

PROSTITUSIE. Die Griekse* woord vir ’n prostituut is porne wat afgelei is van die werkwoord pernemi wat “om te verkoop” beteken. Hieruit het die betekenis ontwik­kel van die verkoop van seksuele dienste (Kyk by: Seksualiteit) vir geld deur mans en vroue. Naas die woord prostituut word ook aanduidings soos “seks­werker” en “hoer”* gebruik. Mans wat hulle dienste aan mans en vroue beskikbaar stel, word met terme soos “gigolo” of “hustler” benoem. ’n Koppelaar (“pimp”) – gewoonlik mans – organiseer meestal straatprostitusie, terwyl die persoon – meestal vrouens – wat ’n bordeel bestuur, “madams” of “mama-sans” (indien van Oos-Asiatiese herkoms) genoem word. Dikwels gaan dwelmisbruik en prostitusie hand aan hand.

In feitlik alle godsdienste word prostitusie as mensontwaardigend en sondig beskou. Dis interessant dat die 4de-eeuse kerkvader Augustinus* prostitusie beskou het as ’n “noodsaaklike boosheid” in ’n samelewing. In verskillende lande se wette word prostitusie vandag uiteenlopend hanteer. Aan die een kant van die spektrum vind ons die doodstraf in enkele Moesliem*­lande, terwyl, aan die ander kant, prostitute in Wes-Europa (bv Nederland) belastingbetalers is wat in vakbonde georganiseer is. In enkele lande (bv Japan) word slegs die verkoop van sekere vorms van seksuele aktiwiteite as onwettig beskou, terwyl enkele ander lande (bv Thailand en Brasilië) bekend geword het vir hulle “sekstoerisme”. As eietydse probleemverskynsel geld vandag ook wê­reld­wyd die onwettige “sekshandel met mense” (“sex trafficking”) – hoofsaaklik vrouens – wat tot prostitusie gedwing word in die vreemde land waaraan hulle verkoop word. Naas dwelmhandel en onwettige wapenhandel, is hierdie “sekshandel met mense” na bewering vandag die derde mees winsgewende kriminele aktiwiteit.

Is prostitusie die wêreld se oudste mens­like professie? Nee, sê navorsers, vroedvroue is. Slegs te vind onder mense? Nee, sê diere­ken­ners. Die verskynsel kom ook voor onder die Bobobo-sjimpansees en pikke­wyne. Die oudste menslike vorm van prostitusie aan ons bekend is kultiese (gods­dienstige) prostitusie, spesifiek onder die Sumeriërs. (Kyk ook: Tempelprostitusie.)

 

Sidebar