PROTOLOGIE

PROTOLOGIE is “die leer van die eerste dinge”, dit wil sê hoe alles ontstaan het. In die Bybelse* tyd was daar onder baie volke mites (mitologie*) oor hoe gode die wêreld geskep het. In die twee skeppingsverhale in Gen 1–3 (skepping*) word egter bely dat dit die Here*, die God van Israel*, is wat alles geskep het. Hy het nie enigiets as boustof gebruik nie, maar uit niks geskep; deur bloot te praat, het Hy alles tot stand ge­bring (Gen 1:3). Daarom word Hy as die Skepper van die hemel* en die aarde* beskryf en word daar gereeld in die Ou Testament* verwys na sy skeppingsdaad (Ps 8; 136; Jes 40:28; 44:24 en 45:7). Omdat God die Skepper is, onttrek Hy Hom nooit aan sy skepping nie. Ten spyte van die mens se sonde* en opstandigheid, hou God aan om sy skepping te versorg en te onderhou. In die Nuwe Testament* word God ook as Skepper bely (Mark 10:6), en ook dat Hy uit niks geskep het (Rom 4:17). Verder word Christus* se rol in die skepping ook in die Nuwe Testament belig. Volgens Joh 1:3 en Heb 1:2 was Hy betrokke by die skepping in die sin dat alles “deur Hom” ontstaan het.

 

Sidebar