PYPERS, DAVIE JACOBUS

PYPERS, DAVIE JACOBUS (1931–) word in Hoopstad en Boshof groot. Hy studeer BA en teologie* aan die Vrystaatse en Stellenbosse universiteite. In 1956 word hy predikant* van die NG Gemeente St Stephen’s*, Kaapstad. Op 1 Julie 1966 word hy in die SA Sendinggestig-gemeente as sendeling* onder Moesliems* en Hindoes* in Kaapland bevestig. Daarna speel hy ’n leidende rol in die totstandkoming van nuwe gemeentes in Kaapstad en Kimberley, gemeentes wat later die Indian Reformed Church (IRC) – tans die Reformed Church in Africa (RCA)* – sou vorm. Met die stigting van dié kerk word hy assessor (ondervoorsitter) van die eerste sinode. Later, as aktuarius*, stel hy die eerste kerkorde* van dié kerk op.

In 1972 gaan hy na die IRC-gemeente, Sydenham, Durban, met die hele kwaZulu-Natalse Noordkus as arbeidsveld. Daarna bedien hy die NG Gemeentes Hendrina (destyds Oos-Tranvaal) en Aranos (Na­mibië), totdat hy weer na die IRC-ge­meen­te, Sunthosham, in Kaapstad terugkeer, tot met sy aftrede in 1995.

Veral tydens sy bediening in kwaZulu-Natal het Pypers diep onder die indruk van sg duiwelbesetenheid (Kyk by: Eksorsisme) gekom. Dit lei tot die beoefening van ’n aktiewe bediening van siekte- en duiwelbevryding in Christus* se Naam, waartydens hy selfs van gevalle van die opwekking van dooies getuig.

Sidebar