REËNBOOG

REËNBOOG. In Hebreeus* word na die reënboog met dieselfde term verwys wat vir ’n oorlogsboog gebruik word (Hab 3:9-11). Volgens Gen 9:8-17 dien die reënboog as teken van die verbond* wat God met Noag* en alle lewende wesens ná die sondvloed gesluit het (Kyk by: Ark*1). “Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie” (Gen 9:15). Die reënboog word ook gebruik as beeld vir God se magtige teenwoordigheid (Eseg 1:28).

Sidebar