RESIN

RESIN was koning van Aram* in Damaskus* (kyk na 2 Kon 15:37 en 16:5-9). Hy het in ongeveer 734 vC met Peka* van Israel*4 ’n koalisie teen Assirië* op die been gebring. Omdat Jotam*2 en Agas* van Juda*4 nie by hulle wou aansluit nie, het hulle die Siro-Efraimitiese oorlog* teen Juda geveg. Nadat Agas die hulp van Assirië ingeroep het, het Tiglat Pileser* III teen Damaskus opgetrek, die stad ingeneem, die bevolking in ballingskap weggevoer en vir Resin doodgemaak.

 

Sidebar