ROOME, FRANCIS XAVIER (JOHN)

ROOME, FRANCIS XAVIER (JOHN) (1863–1937) se pa was ’n Ierse handelaar in Kaapstad – vandaar die feit dat hy na ’n Katolieke* heilige vernoem is. Sy pa is oor­lede toe John slegs vier jaar oud was, waarna sy Afrikaanse ma met haar vyf kin­ders na Caledon teruggekeer het.

Roome is as onderwyser by die NG Kerk* se Normaalskool in Kaapstad opgelei en hy hou daarna in Somerset-Oos skool totdat hy op Stellenbosch in die teologie* gaan studeer. Hy word in 1892 gelegitimeer* en die volgende jaar op Villiersdorp bevestig. Twee jaar later word hy predikant* van Kaapstad (Groote Kerk) waar hy tot met sy aftrede in 1937 werksaam was – agtereenvolgens in die wyke van Maitland en See­punt.

Roome het in verskeie organisasies ge­dien, insluitende as voorsitter van die Bybel­genootskap* en die bestuur van die Help­me­­kaar-vereniging, ook as bestuurslid van die Volkshospitaal, die Christelike Strewers­vereniging en die Raad van Kerke. Tydens die hewige kerkstryd teen prof Johannes du Plessis* van die Stellenbosse Kweekskool se teologiese sienings (1926–1932), het Roome hom aan die kant van Du Plessis geskaar.

 

Sidebar