SAMARITAANSE PENTATEUG

SAMARITAANSE PENTATEUG is die Bybel van die Samaritane*, wat net die eerste vyf boeke van die Ou Testament* aanvaar as kanoniek*. Dit verteenwoordig die Palestynse tradisie in die oorlewering van die teks van die Ou Testament, terwyl die Masoretiese* teks die Babiloniese* tradisie verteenwoordig en die Septuaginta*, die ou Griekse* vertaling, die Egiptiese* tradisie. Die Samaritaanse tradisie het in die 5de eeu vC sy eie pad gegaan, ná die breuk tussen die Jode* en Samaritane. Die teks verskil op baie plekke van die Masoretiese teks. Soms is dit aangepas by die Samaritaanse tradisies, soos die beklemtoning van Gerisim* as offerplek. Ander verskille is egter van groter tekskritiese waarde.

 

Sidebar