SARON

SARON is ’n vrugbare vlakte aan die noordkus van Israel* en strek van Joppe* af noordwaarts vir 80 km tot teen die Karmel*. Dit is 15 km breed. Vandag is dit van die vrugbaarste dele van Israel – veral vir sitrusverbouing – maar in die tyd van Dawid* was dit hoofsaaklik weiveld (1 Kron 27:29). Die bekendste beeld wat aan dié vlakte toegedig word, is die “affodil van Saron”. Baie Engelse vertalings noem dit ’n “rose” en die 1933/1953-Vertaling ’n narsing (Hoogl 2:1-2). Spreekwoordelik verwys Saron ook na vrugbaarheid, heerlikheid en vrede (Jes 35:1-2; 65:10).

 

Sidebar