SEËN (LITURGIES)

 

SEËN (LITURGIES). Die seën word aan die einde van die erediens* uitgespreek terwyl die seëngroet* die heel eerste item van die liturgie is. Die seën is die wegsendingsformule en het simboliese betekenis. Dit word gewoonlik trinitaries* (in die Naam van die drie-enige God) ingeklee en aan die hand van ’n Bybelgedeelte (soos 2 Kor 13:13) gedoen. Die predikant* lê as ’t ware die gemeente* die hande op en stuur hulle uit om hulle taak in die wêreld te gaan verrig.

 

Sidebar