SEBULON

SEBULON is die sesde seun van Jakob* en Lea*. Ná sy geboorte het Lea gesê: “God het hierdie keer ’n mooi geskenk aan my gegee. Nou sal my man by my bly, want ek het ses seuns vir hom in die wêreld gebring” (Gen 30:20). Sebulon was ook die stamvader van een van die twaalf stamme van Israel*. ’n Gebied van Israel is na hom vernoem.

 

Sidebar