SEDEKIA

SEDEKIA beteken “Jahwe* is my geregtigheid”. Die Bybel* meld verskeie persone met dié naam:

1. Die seun van Kenaäna (1 Kon 22:1-40).

2. Die laaste koning van Juda* en derde seun van Josia* (596–586 vC;1 Kron 3:15).

3. Die seun van Jojakim* (1 Kron 3:16).

4. Die seun van Maäseja* wat vals geprofeteer het in die dae van Jeremia* (Jer 29:21-23).

5. Die seun van Genanja (Jer 36:12).

6. Een van die leiers van Juda* wat die verbond verseël het in die tyd van Nehemia* (Neh 10:1).

 

Sidebar