SEMITIESE TALE

SEMITIESE TALE

Noordwes-Semities: Amorities*, Ugarities*, Kanaänities* en Aramees*. Aramees word onderverdeel in Oud-Aramees en Ryks-Aramees. Later word Aramees verdeel in Wes-Aramees en Oos-Aramees. Kanaänities word onderverdeel in Hebreeus*, Fenisies en Moabities*.

Oos-Semities: Akkadies*, Babilonies* en Assiries*.

Suidwes-Semities: Noord-Arabies en Etiopies.

 

Sidebar