SERAFS

SERAFS is volgens Jes 6 hemelse wesens met ses vlerke. Hiervolgens eer hulle God en bedien ook sy heil aan die mens. Hierdie is die enigste plek in die Bybel* waar ’n bonatuurlike wese as ’n seraf bekend gestel word. Die naam “seraf” herinner aan die Hebreeuse* woorde vir sowel ’n slang as vir vuur, en ons sien ook hierdie assosiasies in tekste soos Num 21:6-8, Deut 8:15 en Jes 14:29 en 30:6. Dit is waarskynlik ook meer korrek om ’n seraf met ’n vlieënde draak wat vuur spoeg te assosieer as met ’n engel.

 

Sidebar