Sesbassar

Sesbassar was volgens Esra 1:8 die hoof van die stam van Juda*. Hy was die leier van die ballinge wat uit Babel* teruggekeer het nadat Kores* hulle daartoe toestemming gegee het. Volgens Esra 5:14-16 het Kores Sesbassar as goewerneur aangestel met die opdrag om die tempel* te herbou. Hy het hiermee begin, maar Serubbabel* het die werk later voltooi. Wat verder van Sesbassar geword het, is onbekend. Kort ná die terugkeer uit Babel* het hy van die toneel verdwyn. Sommige geleerdes meen dat sy naam ’n wisselvorm vir die meer bekende Serubbabel* was, maar dit is nie seker nie.

 

 

Sidebar