SHUNMUGAN, NOBIN

SHUNMUGAN, NOBIN (1956–). Met die geboorte van Shunmugan se jonger broer, Laven, het die dokter sy pa meegedeel dat die baba nie sal lewe nie. Nadat sy pa tevergeefs by die Hindoe*-tempels gaan hulp soek het, het hy na twee Christen-broers gegaan en hulle gevra om vir Laven te bid. Hulle gebede is verhoor en Laven het gesond geword. Van toe af het Shunmugan se pa besluit om saam met sy familie die Here* te dien.

Die pad wat die familie as Christene* moes loop, was nie maklik nie. Afgesien daarvan dat die Indiërgemeenskap nie baie vriendelik gesind was teenoor Christene nie, moes hulle ook ’n bus en ’n trein haal en ’n ver ent stap om by die kerk uit te kom. Maar uiteindelik het beide Nobin en Laven besluit om predikant* te word. ’n Ander broer, Bennet, het ook predikant geword.

Hulle het hulle teologiese* studie aan die Universiteit van Durban-Westville voltooi en predikante van die Reformed Church in Africa (RCA)* geword. Nobin het later sy studie aan die Universiteit van Pretoria voortgesit en het gepromoveer met ’n proefskrif getiteld The Role of the Church in a Changing South Africa: A Reformed Perspective.

Shunmugan het in twee gemeentes van die RCA gedien: Moriah (Durban) 1985–1987 en 1992–1999; Charisma (Pretoria) 1987–1991. Hy was ook saakgelastigde van die RCA en het in die moderatuur gedien as aktuarius*, assessor (ondervoorsitter) en moderator*.

In 2000 het hy kapelaan van die SA Polisiediens in Bloemfontein geword en as voorsitter van die Vrystaatse Christenleiers-forum opgetree. In 2004 het hy na Pretoria verskuif, en in ’n later stadium na Australië geëmigreer.

 

Sidebar