SIGEM

SIGEM is die naam van ’n belangrike stad in die tye van die Bybel* en van ’n persoon.

  1. Sigem was ’n ou Kanaänitiese* stad en ’n belangrike religieuse en politieke sentrum in Israel*. Dit was geleë in die bergland van Efraïm*. Reeds in die tyd van die aartsvaders* het dit ’n belangrike rol gespeel. Dis hier waar Abraham* volgens oorlewering oorgebly en ’n altaar* vir die Here* gebou het (Gen 12:6-8). Ook Jakob* word met Sigem verbind. Volgens tradisie het hy ’n stuk grond naby die stad van Gamor, die koning van Sigem, gekoop en daar ’n altaar gebou (Gen 33:19-20). Dis op hierdie selfde stuk grond waar die liggaam van Josef*, wat uit Egipte* saamgekom het (Eks 13:19), begrawe is (Jos 24:32). Dat Sigem besondere religieuse waarde gehad het, word bevestig in Gen 35 waar vertel word dat Jakob* die afgodsbeelde* wat hy by sy huislede gekry het, daar begrawe het (vers 4). Toe Israel Kanaän* verower, was Sigem die plek waar hulle die verbond* hernuwe het (Jos 24). Ná die verdeling van die Verenigde Koninkryk van Salomo*, met Juda*4 in die suide en Israel*4 in die noorde, was Sigem Jerobeam*1, die eerste koning van die Noordelike Ryk (Israel), se keuse as hoofstad (1 Kon 12:25). Ook in die tyd van die Samaritane* was Sigem ’n belangrike stad, want dis daar waar hulle ’n tempel opgerig het. Dit is ook as een van die asielstede* beskou (Jos 20:7).
  2. Dit is die naam van die man wat Dina*, die dogter van Jakob*, verkrag het (Gen 34:1-31). Hy was ’n Hewiet en die seun van ’n volksleier. Waarskynlik het sy pa sy seun na die plek vernoem waarvan hy ’n leier was.

 

Sidebar