SILO

SILO is ’n dorp wat duidelik in Rig 21:19 beskryf word. Silo lê 19 km noordoos van Bet-El*. Dit was ’n godsdienstige sentrum toe die Israeliete* Kanaän* ingeneem het, en die plek waar die tabernakel* gestaan het (Jos 18:1). Die Filistyne* het die ark*2 van die verbond* hiervandaan weggevoer (1 Sam 4).

 

Sidebar