SIMBOLIEK

SIMBOLIEK is wanneer simbole (voorwerpe/woorde/tekens) gebruik word om ’n bepaalde begrip voor te stel, as sinnebeeld daarvan te dien. So is die kruis* ’n simbool van die Christendom*. Simboliek as teologiese vak bestudeer die kerk* se “simbole”, by name die belydenisskrifte*, en behoort tot die dogmatologiese* groep van teologiese vakke.

 

Sidebar