SIPPORA

SIPPORA is die dogter van die Midianitiese* priester Jetro* of Reüel*, vir wie Moses* help om haar kleinvee te laat suip. As vrou van Moses skenk sy geboorte aan twee seuns (Eks 2: 16-22). Sy red Moses se lewe wanneer die Here* hom wil doodmaak. Die voorhuid van haar seun word as teken van die besnydenis* gebruik om Moses haar “bloedbruidegom” te maak (Eks 4:24-26).

 

Sidebar