SISAK

SISAK is ’n farao* van Egipte* (moontlik Sjesjonk I) wat aan Jerobeam *1 toevlug in Egipte* verleen toe hy vir Salomo* gevlug het (1 Kon 11:40). Hy het in die tyd van Rehabeam* Jerusalem* aangeval en baie van die stad se skatte weggevoer (1 Kon 14:25). Sjesjonk I was die stigter van die 22ste dinastie (ongeveer 950 vC). Hy het ’n tempel in Karnak gebou met inskripsies waarin genoem word dat Palestina* aan hom belasting moes betaal.

 

Sidebar