SISERA

SISERA was die hoof van die leërmag van koning Jabin* van Kanaän*, wat in Hasor* regeer het. Met sy 900 ysterstrydwaens het hy Israel* vir 20 jaar verdruk, totdat hy deur die rigters Debora* en Barak* verslaan is – klaarblyklik weens die feit dat die Kison* afgekom en die strydwaens weggespoel het. Sisera vlug, maar word deur Jael*, vrou van die Keniet, Geber, vermoor toe sy ’n tentpen deur sy slaap slaan terwyl hy gelê en slaap het (Rig 4–5).

 

Sidebar