SONDAGSKOOL

SONDAGSKOOL. Dié term, afkomstig van die in Engelse kerke gebruiklike “Sunday school”, is jare lank ook in Afrikaanse gereformeerde* kringe (by name die NG Kerk*) gebruik vir die gereelde kerklike geloofsonderrig van kinders (dooplidmate*) wat gewoonlik op Sondae plaasvind. Mettertyd is dit om verskillende redes in die amptelike kerktaal vervang met “kategese”*, hoewel “Sondagskool” in die spreektaal van baie behoue gebly het.

 

Sidebar