SPOELSTRA, BOUKE

SPOELSTRA, BOUKE (1927–), wat as kerkhistorikus en kerkregtelike aan die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke* op Potchefstroom verbonde was, was voorheen professor vir die teologiese opleiding van swart Gereformeerde Kerke-studente te Hammanskraal. Spoelstra het in die voetspore van JP Jooste, GPL van der Linde en VE d’Assonville* gevolg, en voortgebou op hulle basiswerk veral ten behoewe van die kerkgeskiedskrywing (Kyk by: Kerkgeskiedenis) en die kerkreg* van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Spoelstra het belangrike baanbrekerswerk gedoen met sy standaardwerk, Die Doppers in Suid-Afrika (1760–1899). Hy het egter meer as net ’n denominasionele bydrae tot die kerkgeskiedskrywing en die kerkreg in Suid-Afrika gelewer deurdat hy by verskillende geleenthede perspektiewe op algemene kerkgeskiedenis-temas gewerp het.

 

Sidebar