STADTMISSION

STADTMISSION, ’n Luthers-georiënteerde groepering, rig sigself veral op Duitssprekendes wat in Suid-Afrika woon. Hulle het ongeveer 1 000 lidmate. Hulle hoofkantoor is in Garsfontein, Pretoria. (Kyk by: Lutheranisme.)

 

Sidebar