STEFANAS

STEFANAS was die hoof van ’n huishouding in Korinte*, wat waarskynlik uit verskeie manlike en vroulike gesinslede, vrygemaakte slawe en moontlik selfs slawe* bestaan het. Hy is een van die min mense wat deur Paulus* self gedoop is (1 Kor 1:15-16; 16:15-17). 1 Kor 16:15 verwys na Stefanas se huishouding as die eerstelinge* of eerste bekeerlinge uit Agaje*, en noem sy leierskapsrol in die gemeente*. Volgens Hand 17:34 het Paulus egter voor sy aankoms in Korinte reeds die Ateners* (en dus Agajers) tot bekering* gelei. Die verskillende weergawes sou kon beteken dat Stefanas se huishouding die eerste bekeerlinge was van ’n gemeenskap wat in daardie omgewing tot stand gebring is, of dat Paulus bloot die eerste bekeerlinge van Korinte bedoel het.

 

Sidebar