STRYDOM, WESSEL MARTHINUS LOUWRENS (LOUWRENS)

STRYDOM, WESSEL MARTHINUS LOUWRENS (LOUWRENS) (1933–2001) behaal BMus met lof (1954) aan die Universiteit van Kaapstad asook die Onderwyslisensiaat in orrel, klavier en skoolmusiek aan Unisa. Vanaf 1955 is hy vir 11 jaar onderwyser en vir twee jaar rondreisende sekretaris van die Afrikaanse Christelike Studentevereniging*. Hy was orrelis in vyf gemeentes. Die roeping as predikant* in die NG Kerk* laat hom inskryf vir teologie* by die Kweekskool op Stellenbosch en hy behaal die grade ook met lof. Hy bedien die gemeentes* Klerksdorp-Suidheuwels en Lynnwood. In 1982 word hy dosent in Bybelkunde en Kerkmusiek aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Hier verwerf hy MTh en DTh. Hy is ’n stigterslid van die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, dien vir jare in die bestuur en in 1998 word erelidmaatskap aan hom toegeken. In 1994 publiseer hy die boek Sing nuwe sange, nuutgebore. Hy het by talle kerkmusiekkonferensies opgetree. Uit sy ryk kennis en ervaring van kerkmusiek wêreldwyd, sorg hy vir 30 omdigtings – meesal nuwe liedere – in die Liedboek van die kerk (2001), waarvan hy een van die drie eindredakteurs was.

 

Sidebar