SWANEPOEL, FREDERIK (FREEK)

SWANEPOEL, FREDERIK (FREEK) (1938–) het sy teologiese studie aan die Universiteit van Pretoria voltooi, en was predikant* van die NG Kerk*-gemeentes* Salisbury en Burgerspark voordat hy Noord-Transvaal se sinodale predikant vir jong belydende lidmate* geword het. Daarna was hy predikant van Ermelo-Oos en van 1989 tot met sy aftrede van Skuilkrans-Pretoria. Swanepoel was vir twee termyne moderator* van die Oos-Transvaalse sinode* en moderator van die Algemene Sinode van 1994. In sy dienstyd het van die groot oorgange in die NG Kerk se geskiedenis plaasgevind. Die Algemene Sinode van 1994, “Sinode van Versoening*”, was die eerste en tot dusver enigste sinode van die NG Kerk wat deur ’n dienende staats- en regeringshoof, pres Nelson Mandela*, toegespreek is. Dit was ook die sinode wat by monde van Swanepoel verskoning gevra het vir “profete” soos Ben Marais* en Beyers Naudé* wat teen die Skriffundering en uitvoering van apartheid* gewaarsku het, maar na wie lank nie geluister is nie. In die jare ná die 1994-sinode het Swanepoel hom onvermoeid beywer vir kerkvereniging in die NG Familie, en te midde van teenstand uit eie geledere voor die Waarheids-en-Versoeningskommissie* opgetree om die NG Kerk se belydenis oor apartheid oor te dra. In sy tyd het die NG Kerk die eerste tree gegee om weer lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke* te word. In 2015 het die Universiteit van Pretoria aan Swanepoel die Kanseliersmedalje toegeken ter erkenning van sy rol as versoenende kerkleier en jarelange betrokkenheid by die Teologiese Fakulteit as voorsitter van die NG Kerk se Kuratorium.

 

Sidebar