SYMINGTON, JOHANNES CORNELIUS (JOHANN)

SYMINGTON, JOHANNES CORNELIUS (JOHANN) (1948–) is in 1973 in die NG Kerk* gelegitimeer en bedien tussen 1974 en 2004 die gemeentes* Colesberg, Parksig, Lynnwood en Andrew Murray (Johannesburg). Hy was ’n paar jaar lank dosent in praktiese teologie aan Unisa. Symington se kommunikatiewe vaardighede blyk vroeg reeds toe hy as aanbieder van die TV-reekse Die huwelik is ’n vervelige gewoonte en Bybel-bloktyd optree, en later van drie Ja-nee-reekse oor kykNet. Daarby was hy langer as ’n dekade rubriekskrywer vir die tydskrif Rooi Rose en het verskeie boeke, onder meer Man uit een stuk, uit sy pen verskyn. Rondom die millenniumoorgang het hy as moderator* ’n sleutelrol gespeel om vernuwing in die Sinode* van Suid-Tranvaal (later Sinode Hoëveld genoem) in te voer. In 2004 word Symington, nadat misverstand uit die weg geruim is oor die omvang van sy taak, direkteur van kommunikasie van die NG Kerk*, wat onder meer die redakteurskap van die Kerkbode* en LIG* behels het. Hy het in dié hoedanigheid gehelp met die vestiging van ’n webwerf en ingestem tot ’n internet-kletskerk, wat gou omstrede geraak het vanweë niegelowiges se deelname daaraan. In 2008 verlaat hy die kerklike media en aanvaar ’n beroep na die NG gemeente Welgemoed. Hy tree  in dié tyd ook op as programleier van ’n Sondagaandse RSG-program, Kruis en dwars. Hy het in 2013 as NG predikant afgetree en sy bediening daarna in Japan voortgesit.

 

Sidebar